dissabte, 23 de juny de 2012

Fins la propera!

Una vegada acabats els agraïments a col·laboradors, patrocinadors, voluntaris, duatletes i institucions i recordar que sense tots ells el II Duatló de Sant Fruitós Món St Benet no hagués estat possible, comencem l'estiu amb ganes de fer vacances i continuar gaudint de la nostra passió.
Esperem reprendre l'activitat del Club a la tardor amb vistes al 2013. Mentrestant, si us voleu dirigir a nosaltres ho podeu fer a través del nostre correu electrònic: duatlodesantfruitos@gmail.com, facebook o twitter (@duatloSF)

Moltes gràcies a tots i fins la propera!!!!

Club Triatló Sant Fruitós